Fleire vil ha flaumkart

Flaumkartprosjektet til NVE er no inne i nest siste året. Fleire vassdrag på Vestlandet blir ikkje kartlagte utan at prosjektet vert utvida.