- Stor interesse i Sverige

Behandlingen av Kristina har fått voldsom oppmerksomhet i mediene, og presseoppbudet var stort i forkant av den avlyste rettssaken i dag.