Halleraker er klar med brua

Utkastet til innstilling om Hardangerbrua vart ferdig i dag, berre ein dag etter transport- og kommunikasjonskomiteens signingsferd i Hordaland.