Hardanger bak Kvamskogen-tunnel

Hardangerrådet har gjort kravet om tunnel under Kvamskogen, med kabelgrøft for høgspentleidning, til kampsak for heile regionen.