Krangler om branntomten

Snart et år etter brannen, er branntomten i Skuteviken fremdeles ikke ryddet. Huseier krangler med fylkesantikvaren.