– Kan virke inkonsekvent

Regjeringen innrømmer at det kan virke inkonsekvent at barnebortføring ikke straffes.