• Audun Lysbakken, SV

Regionale strateger

I noen viktige øyeblikk har Norge hatt framsynte, nasjonale strateger. Da det ble funnet olje i Nordsjøen så noen mulighetene.