BKK frykter for fremtidens investeringer

Byrådet i Bergen svekker BKK og Bergen og setter det regionale samarbeidet på prøve, mener omegnskommunene. BKK frykter for fremtiden.

  • Ingvild Bruaset
  • Andreas Isaksen
  • Krister Clausen Hoaas
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Byrådet i Bergens ønske om å finansiere eiendomsskatten med ekstra uttak fra BKKs penge-binge og samtidig konsentrere seg om kraftproduksjon og droppe bredbånd og telefoni, vekker sterke reaksjoner hos nabokommunene.

– Bergen og Statkraft kan jo bruke sin aksjonærmakt og overkjøre oss. Det er helt legitimt. Men i et regionalt perspektiv vil dette sette samarbeidet på prøve og det er ikke heldig, sier ordfører i Vaksdal, Eirik Haga (Ap).

Han mener de øvrige kommunene med eierposter i BKK er nesten samstemmig i sin motstand mot byrådets ønsker.

– Er ikke samkjørte

– Ettersom markedet ikke ser ut til å lysne de kommende år, mener jeg Bergen kommune har en dårlig timing med å ta ekstra utbytte nå. Dette setter selskapets kommende storinvesteringer i fare, sier økonomidirektør i BKK, Birger C. Schønberg til Bergens Tidende.

Schønberg legger ikke skjul på at det tyder på at Bergen kommune har andre fremtidsplaner for BKK, enn det de øvrige eierne har.

– Det er ikke tvil om at det hadde vært best for BKK om eierne hadde felles syn på fremtiden. Dette viser at kommunene ikke er samkjørte om den strategiske utviklingen, og det er uheldig, sier han.

– Skeptisk

Det er ikke vanskelig å finne ordførerkolleger som gir ordfører Haga støtte.

– Jeg tror ikke det han sier er så langt unna sannheten, sier fungerende ordfører Harald Nord-strand (Sp) i Sund.

– Personlig er jeg skeptisk til byrådets utspill.

Han understreker at saken ikke er politisk behandlet. Det er likevel en dårlig skjult hemmelighet at også ordfører og høyremann Albrigt Sangolt er glad for at BKK har hatt bredbåndsutbygging i sin portefølje. BKK står for bredbåndsutbyggingen i Sund.

Sangolt er på ferie og vil ikke kommentere saken, men legger ikke skjul på at han har mange meninger om utspillet fra byrådet i Bergen.

– Tidligere har vi gitt uttrykk for at vi vil at BKK skal ha flere bein å stå på i fremtiden. Jeg tror det er smart, sier Astrid Aarhus Byrknes (KrF), ordfører i Lindås.

Hun varsler at kommunestyret skal behandle saken før generalforsamlingen i BKK i begynnel-sen av mai.

– Industrimuskel

Heller ikke i Masfjorden er det støtte å hente for byrådet, selv om ordføreren er partifelle med nærings— og finansbyråden, samt byrådslederen.

– Bergen og Masfjorden har jo diametralt motsatt tilnærming til eierskapet i BKK, sier Håkon Matre (H).

– Det er det samfunnsaktive BKK som blir svekket. Det er ikke i landkommunenes interesser, sier ordføreren i Vaksdal

– Vi er nok helt på linje der. Jeg har inntrykk av at dette er gjeldende for alle landkommunene, sier Håkon Matre.

– Dårligere år i vente

Økonomidirektør Schønberg opplyser at en så betydelig kapitalnedsettelse vil føre til langt lavere utbytter kommende år. Han slår fast at det ikke er grunn til å tro at noen av eierne vil spytte inn frisk egenkapital, og at dette derfor til syvende og sist vil gå ut over kommunene selv.

– Det vil etter alle prognoser å dømme bli dårligere resultater de kommende år, og med nedsatt egenkapital og høyere gjeld, vil også de kommende utbyttene til kommunene bli lavere, sier han.

– Vanskeligere nå

Schønberg sier at BKK er nødt til å følge eiernes ønsker.

– Som selskap skulle vi likevel ønsket at vi kunne gjøre nye investeringer, slik at vi for fremtiden kan øke avkastningen til aksjonærene. Det kan bli vanskeligere nå, sier han.

Til sammen 924 millioner fra fjorårets resultat vil bli utbetalt, dersom det ekstra utbyttet tas ut slik byrådet ønsker.

– Jeg vil understreke at dette ikke skal gå ut over forbrukerne, verken når det gjelder kraft, nettleie eller telekomtjenester, sier Schønberg.

– Rimer dårlig

Ap i Bergen skjønner heller ikke hvorfor byrådet «velger å svekke BKK som motor for en dynamisk regional utvikling», som Ruth Grung formulerer det.

– I tillegg overføres verdiene til Oslo ved at Statskraft er største aksjonær. Hvordan rimer dette med næringspartiet Høyres valgkampslagord «ambisjoner for Bergen», spør Grung.

Hun peker på at BKK satser innenfor energi, kommunikasjon og trygghet.

– Byrådet snakker mye om at vi skal bli den beste byen på miljø og så svekker de den bedriften som kan videreutvikle miljøvennlig energi, sier Grung.

– BKK eier ett av de mest omfattende bredbåndnettene i Norge. Nå når hovedinvesteringene er tatt og de begynner å tjene penger så skal de selge det?

Frykter risikoinvesteringer

– Da er det bare å konstaterer at vi er uenige, sier byråd Henning Warloe om reaksjonene fra omegnskommunene.

Han mener BKK ikke kan forsvare ytterligere investeringer innen telefoni og bredbånd.

– Dette er investeringer i markeder som er mer risikable enn BKKs kjernevirksomhet. Derfor er vi ikke overbevist om man kan forsvare å satse på dette, sier Warloe.

Han mener selskapet må sette hensynet til lønnsomhet høyt.

– BKK er pålagt å tenke lønnsomhet. BKK som selskap skal opprte forretningsmessig, og må ta et samfunnsanssvar in-nenfor rammene av dette, sier Warloe.

Torsdag skal styret i BKK avgjøre sin framtidige satsing på bredbånd.

Si din mening om BKK-saken i kommentarfeltet under:

Publisert
KRITISK: Økonomidirektør i BKK, Birger Schønberg slår fast at eierne bestemmer selskapets framtid. Han mener imidlertid at en melking av egenkapital nå, vil gå ut over kommunene til syvende og sist.
MØTER MOTSTAND: Byrådet og finansbyråd Henning Warloe får minimal støtte til å finansiere eiendomsskatt-kuttet med BKK-penger.

Les mer om dette temaet

  1. – Valgte skattelette foran barn og eldre

  2. Kan være ulovlig

  3. Byrådsflertall imot egen skattepolitikk

  4. Eiendomsskatten halvert

BT anbefaler

– Jeg er veldig stolt

Få alle reaksjonene fra Bodø.

LES SAKEN