BKK frykter for fremtidens investeringer

Byrådet i Bergen svekker BKK og Bergen og setter det regionale samarbeidet på prøve, mener omegnskommunene. BKK frykter for fremtiden.