Det regner makk i Bergen

Tusener på tusener av meitemakk på Rundemanen. Og de kom som nedbør!

Publisert Publisert

MANGE: Makkene lå tett i tett på Rundemanen. Foto: Karstein Erstad

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Funnet på debergenske byfjellene skaffer internasjonal oppsikt. Trond Haraldsen,seniorforsker ved Bioforsk, jobber med forskning på meitemakk. Han blir ivrigover funnet fra Bergen.

— Dette eret fenomen vi kjenner fra litteraturen, men det er første gang i min tid somforsker at jeg har fått melding om at det har skjedd på snø, sier Haraldsen.

KarsteinErstad er biolog og underviser på lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Dahan var på skitur ved Blåmanen og Rundemanen søndag formiddag, ble hanoppmerksom på noe svært uvanlig: Tusenvis på tusenvis med meitemakk som lå godtsynlig oppå nysnøen.

Kommer ned som regn

Karstein Erstad Foto: Privat

— De lå overstore deler av Rundemanen. Jeg så dem nesten hele veien der jeg gikk, sierErstad.Han anslårat det lå mellom 10 og 20 meitemakk per kvadratmeter snø.

— De varspredt, og lå godt ute på snøen, langt fra vegetasjonen. Det var iallfall enhalvmeter dyp snø der, så de kan ikke ha klart å krype opp gjennom den, sierhan.

Det er enteori makkforskeren støtter.

— Dette kanha med at det er telefritt å gjøre. I perioder med nedbør og mye vind, kandette skje. Makk som er kommet opp blir ført med vinden, og kommer ned sammenmed nedbøren, sier Haraldsen.

Erstad tokmed seg et par eksemplarer hjem. Disse har han nå har lagt på sprit. I tilleggtok han bilder av meitemakkene, som han sendte til meitemakkekspert Haraldsen.

Skal DNA-testes

Læreren fårskryt av meitemakkforskeren.

— Erstad hargjort mye riktig. Ikke bare tok han bilder, slik at det ble godt dokumentert. Itillegg har han lagt makken på sprit, slik at vi kan få tatt DNA-prøver av denog artsbestemme dem, sier Haraldsen.

I konferansemed meitemakkprofessor Christer Erséus ved Göteborgs universitet har han kommetfrem til at makken fra Rundemanen er stubbemakk. DNA-prøver kan avsløre hvilkenundergruppe det er.

— Det serikke ut til å være den vanligste typen, sier Haraldsen. Han sier folk ikke børvære redd for å bli nedregnet av meitemakk på neste fjelltur.

LANG, TYNN TING: Makkprofessor Christer Erséus ved Göteborgs Universitet mener dette er en Dendrodrilus rubidus, eller stubbemeitemakk. Nå skal den undersøkes for å se om den tilhører en av fire kjente undergrupper. Foto: Kartein Erstad

— Fenomeneter ikke vanlig, men det finnes beskrevet ved noen spesielle anledninger. Det erberetninger fra Sverige i 1923-24, og i 1957 skrev ukebladet Allers om det. Davar det funn av meitemakk på et islagt vann, sier han.Tidligere hadde forskerne trodd at meitemakk oppå snø kom opp fra jordsmonnet, gjennom snøen. Funnet på vannet gjorde at den teorien måtte skrinlegges.

Makk blir festmåltid

Erstad tok enny tur opp på Rundemanen mandag, men da var meitemakkene dekket av et nyttsnøfall.

Meitemakkforskernetror at å fare med vær og vind er en måte for meitemakk å spre seg til nye områder. Hvor den kommer fra, vet de ikke. For dem som lander påsnøen er alt håp ute.

— Det harnok blitt et festmåltid for lokale fugler, sier Haraldsen.

Noen makkarter, som kompostmakk, spres trolig kun på denne måten.

Les også

Vårtegn i Bergen: Hoggormen har våknet

Haraldsenunderstreker at fenomenet med regnende meitemakk ikke er vanlig.— Det er etfenomen ved milde vintre, for det forutsetter at det ikke er tele i jorden. Deter vanligere på høsten enn om våren, sier han.

Laboratorietestingpå fenomenet er også gjort.

— Tester medvindmaskiner viser at meitemakken letter, hvis den blir virvlet opp, sierHaraldsen.

Hvis du frykter meitemakkfra oven neste gang du skal på tur, får trøsten være at fenomenet forutsetteret vær de færreste av oss ønsker å gå tur i.

Har du opplevd noe lignende?

Publisert