Disse skal høres om asylbarna

Politidirektøren og sjefen for Politiets utlendingsenhet må forklare seg.