Fotgjenger skal ha gått gjennom Fløyfjellstunnelen

Sender ut politipatrulje.