Tirsdag 19. august, 2014:

I Justisdepartementets lokaler i Nydalen er det hektisk møteaktivitet. Om seks dager er det budsjettkonferanse, og statsråden har fått en ubehagelig overraskelse i fanget.

Politiets utlendingsenhet har varslet at de likevel ikke klarer å nå justisministerens rekordhøye ambisjoner på returfeltet. Det er spesielt gruppen asyl som skaper problemer.

På ett år har måltallet på personer som skal sendes ut økt fra 1200 til 1900 — men verden spiller ikke på lag med statsråden fra Fremskrittspartiet.

Krig i Irak, humanitær krise i Gaza, ebola i Afrika og knute på tråden med Iran gjør det vanskelig å få uttransportert mange nok.

Klokken er 15 når statsråden innleder sitt møte. Rundt bordet sitter flere av landets mest sentrale polititopper. Politidirektør Odd Reidar Humlegård er en av dem. Dokumenter BT har fått tilgang på viser at Anundsen gir sine undersåtter klar beskjed:

Måltallene skal nås.

Politiets utlendingsenhet (PU) får fire dager på seg til å komme opp med en plan. De blir bedt om å legge vekk alt arbeid «som ikke direkte støtter kortsiktig opp under retur av personer uten lovlig opphold. Dette innebærer at kurs, reiser, seminarer, utviklingsarbeid og lignende som ikke er strengt nødvendig» må vurderes opp «mot at returarbeidet - særlig i kategorien Asyl - har prioritet». Svarfristen settes til førstkommende lørdag klokken 18.00. «Politidirektoratet vil jobbe videre med tiltaksplanen i helgen,» står det i et notat BT har fått tilgang på.

Satset på Afghanistan

Lørdag 23. august sendte PU den ferdige handlingsplanen over til POD. Frp-statsrådens ordre var fanget opp:

«Vi tar tilbakemeldingen vi fikk ifra justis- og beredskapsministeren med største alvor, og jobber nå aktivt med å iverksette og identifisere tiltak ...», står det.

Som BT har omtalt de siste dagene, gikk antallet returer av afghanere rett i været i ukene og månedene som fulgte. I denne gruppen var det mange barnefamilier, flesteparten av dem lengeværende.

Dokumentene BT har gjennomgått viser at PU ikke fikk noen føringer om å vise tilbakeholdenhet overfor denne gruppen, selv om Anundsen i Stortinget i oktober forsikret om at regjeringen hadde «myket opp fokuset» overfor de lengeværende barna.

Så stor var uttransporten av afghanske barnefamilier at afghanske myndigheter i november sendte en skarp, skriftlig protest til norsk UD.

Politiet ga allerede i august klar beskjed om at den sterke satsingen på å innfri måltallene kunne føre til at «utlendinger løslates fra fengsel og internat uten å bli uttransportert fordi saken er av kompleks karakter,» ifølge handlingsplanen.

Helsefarlige måltall

Betydelige krefter og ressurser ble brukt for å følge opp Anundsens og regjeringens returmål. Parallelt pågikk løpende diskusjoner om realismen i krav om stadig flere returer. Diskusjonene startet like etter at Anders Anundsen ble statsråd i 2013. Dokumentene viser at de nye, politiske kostene i departementet raskt ba om en vurdering av om det var mulig å øke utsendelsen av asylsøkere med avslag fra 1500 til 2500. Det endte til slutt på 1900. I Politiets utlendingsenhet gikk det på helsen løs. Arbeidspresset førte til et høyt sykefravær.

En tilsynsrapport avdekket store arbeidsmiljøproblemer. Massiv bruk av overtid og mange sykmeldinger ble avdekket. Det kraftige måltallpresset fra den politiske ledelsen «vil kunne forsterke» slike kritikkverdige forhold, påpekte Politidirektoratet.

— Presset på organisasjonen og de ansatte kan ikke bli så høyt at det får betydning for sikkerheten, ble Justisdepartementet advart om i fjor sommer.

Departementet er også, ved flere anledninger, advart mot at en så sterk prioritering av PU og utsendelser fra Norge, ville gå ut over politiets ordinære arbeid.

Årsaken er at utlendingsfeltet ville ha lagt beslag på en svært høy andel av alle nye stillinger i politiet.

Det gikk så langt at PU ga klar beskjed om at organisasjonen «ikke tåler høyere måltall enn 7100 i 2014.» Slik ble det også til slutt.

Krangel på toppnivå

Politiets utlendingsenhet havnet i 2014 fort bak måltallene. I begynnelsen av mai lå det an til at politiet bare ville klare å sende ut 1400 personer innen gruppen asyl - hele 500 bak måltallet.

Den 18. juni presenterte PU-sjef Kristin Kvigne årets første tiltaksplan for Politidirektoratet.

Da mente hun målet var oppnåelig. To måneder senere var tonen en annen.

«Konsekvensen av at flere av de nasjonalitetene med stort uttransporteringspotensial nå blir mer komplekse, er at vi må dreie oss mot områder der det er få gjenværende saker eller der vi mangler oppdatert erfaring ... På bakgrunn av denne redegjørelsen kan det synes vanskelig for PU å nå de oppsatte mål, skrev PU-nestleder Morten Hojem Ervik i et notat datert 14. august.

KrF-leder Knut Arild Hareide er kritisk til at justisministeren ikke lyttet til politiet i denne saken.

— Når politiet sier dette ikke er riktig, da har jeg vanskelig for å forstå hvorfor statsråden gjør dette. Det fremstår som at det har vært viktigere for Anundsen å profilere Frps politikk enn at politikken skal være klok, sier Hareide.

— Men er det ikke bra at en når vedtatte måltall?

— Når høye måltall går ut over asylbarnavtalen vi har med regjeringen, da er dette problematisk for oss, sier Hareide.

- Ingen sammenheng