• TO FEIL: I den røde ringen til venstre kan et skilt som varsler overgang skimtes. Trappen til høyre stjeler sikt. På neste bilde kan du se hvordan sikten var fra motsatt side av gangfeltet. FOTO: STATENS VEGVESEN

Her var ikke sikten god nok

Statens vegvesen har utbedret mange hundre gangfelt de siste årene.