• VERN ELLER TRYGGHET: - Spørsmålet er fortsatt fullt vern, eller å trygge verdier og innbyggerne i Flåmsdalen, sier ordfører i Aurland, Noralv Distad (H). Han vil nå bygge vanntunnel i høyfjellet og lede vann bort fra Flåmsvassdraget: Det hele skal finansieres med mer kraftproduksjon. FOTO: Vegar Valde

Setter folks trygghet foran naturverdier

Ordføreren i Aurland, Noralv Distad, venter sterke protester fra byfolk og turister mot forslag om å oppheve vernevedtak i flere vestlandskommuner.