• KLARE: Ove-Sverre Bjørdal, her fra forrige valgkamp, står klar med kravlisten dersom de skal forhandle om byrådsmakt etter valget.

Nekter skolenedleggelser

Senterpartiet krever stans i skolenedleggelser samt søndagsstengte butikker.