• REFSER: Helseminister Bent Høie (H) har satt seg grundig inn i Enemona-skandalen ved Haukeland universitetssjukehus, og har i et brev nå bedt helseforetakene gjennomgå og forbedre sine rutiner ved inngåelse av anbud. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ FOTO: Ørjan Deisz

Høie gir oppstrammer til Helse Bergen

Helseminister Bent Høie (H) ber helseforetakene skjerpe seg og styrke kontrollen med leverandører som får oppdrag. Bakgrunnen er Enemona-skandalen i Helse Bergen.