• HILSENER FRA MEDELEVENE: Elevene på Kleppestø ungdomsskole og Follese barneskole hadde en spesiell skoledag i dag. Flere lagde tegninger og skrev dikt til klassekameratene som mistet moren sin onsdag. FOTO: FOLLESE SKOLE

- De er er sterkt preget

Elevene på Kleppestø og Follese skole laget tegninger og dikt til medelevene som har mistet moren sin.