Lungelege vant over Helse Bergen og UiB

Universitetet i Bergen og Helse Bergen tapte i Oslo Tingrett og må ut med nesten to millioner kroner til den pensjonerte lungelegen Amund Gulsvik (74).

Publisert Publisert

FORSKER UTEN LØNN: De to siste årene har pensjonert professor Amund Gulsvik forsket uten å få lønn for arbeidet. Kontoen hans i Innovest har vært frosset. Foto: Håvard Bjelland

UiB og Helse Bergen krevde Gulsvik for over fire millioner kroner, men endte med å tape saken på alle punkt.

Forske gjør pensjonisten fortsatt – og nå kan han med dommen i ryggen regne med å få betalt.

— Jeg har jobbet, selv om lønnsutbetalingene sluttet og har nøye notert meg timer, sier en lettet Gulsvik til BT tirsdag ettermiddag.

Han er selvsagt glad for dommen, som gir ham rett på alle punkt.

— Det er gledelig at min rettopplevelse er innfridd. Dommen på 33 sider er veloverveid og bekrefter det mine advokater og vitner har fremført, sier han.

Millionkontrakt

Amund Gulsvik var overlege ved lungeavdelingen på Haukeland, og professor ved UiB, da han i 2002 landet en svær kontrakt med legemiddelkonsernet GlaxoSmithKline (GSK).

Les også

Her feirer de millionavtalen med lungelegen

GSK stilte 16,8 millioner kroner til rådighet for KOLS-forskningen tilGulsvik. Pengene tok forskningsselskapet Innovest hånd om.

I dommen skriver tingrettsdommer Anette Barth at sakens kjerne er kontrakten som ble inngått med legemiddelkonsernet GSK.

Avtalen er signert av Gulsvik, forskningsselskapet Innovest og GSK. Innovest er eid av UiB og Helse Bergen, og Gulsviks motparter hevdet at de derfor var part i avtalen.

Dette avviser tingretten. Ingenting som ble skrevet og gjort rundt avtaleinngåelsen i 2002 tilsier at Innovest eller Gulsvik opptrådde på vegne av universitetet og sykehuset. Innovest var et selvstendig aksjeselskap. Genkols, som prosjektet ble kalt, var en befolkningsundersøkelse og involverte bare i begrenset grad sykehusets pasienter.

Vanlig med ekstraoppdrag

UiB og Helse Bergen hevdet dessuten at Gulsvik ikke hadde anledning ti å ta seg ekstra betalt for arbeidet med Genkols. Han hadde fra før til sammen 120 prosents stilling på sykehuset og universitetet.

Dommen sier at Gulsvik langt fra var alene. Mange leger tok oppdragsforskning og fikk betalt for det, selv om de hadde fulle stillinger fra før. Det var heller ingenting som tydet på at Gulsvik sluntret unna pliktene sine på grunn av ekstraarbeidet.

I 2005 var selve befolkningsundersøkelsen Genkols ferdigstilt, men pengene langt fra brukt opp. Innovest overførte da de gjenværende åtte millionene til en konto som Gulsvik disponerte. Derfra hevet han lønn, også etter at han i 2011 ble pensjonist.

Svakheter ved rutinene

Gulsvik-saken dukket opp da Helse Bergen fikk Deloitte til å gjennomgå rutinene i forskningsselskapet Innovest.

Gjennomgangen avdekket at professor emeritus Amund Gulsvik disponerte et stort beløp fra GSK på sin personkonto og hadde fått utbetalt ca. 4,1 millioner i lønn fra kontoen. Også etter at han ble pensjonist hevet han lønn.

Les også

Lungelegen skaffet seg pensjonistjobb

Ved årsskiftet 2014 ble kontoen stengt. UIB og Helse Bergen krevde pengene tilbake og ville ha dom på at de gjenstående ca. tre millioner på kontoen tilhører institusjonene.

Dette avviser Oslo tingrett. Institutsjonene har hverken råderett eller eiendomsrett over pengene, står det i dommen. Heller ikke kan de kreve at Gulsvik betaler tilbake det han har fått i lønn og utgiftsdekning

Les også

Beskyldte lungelegen for å fikse på millionavtalen

Arbeidsavtale kjent gyldig

Gulsvik svarte med å saksøke Innovest for timene han ikke har fått utbetalt, til sammen ca. 600.000 kroner. Han krevde dessuten dom på at arbeidsavtalen med Innovest er gyldig. På begge punkt fikk han medhold.

Helse Bergen og UiB må betale Gulsvik i underkant av 1,2 millioner kroner i sakskostnader. Innovest må dekke vel 100.000 i sakskostnader.

Personal— og organisasjonsdirektør Trond Søreide i Helse Bergen er også styreleder i Innovest. Han vil ikke kommentere dommen ennå.

— Vi må sette oss inn i dommen og ha nødvendig dialog mellom Innovest, Helse Bergen, UiB og våre advokater, skriver han i en sms.

Publisert