Det er over tre måneder siden Totalreform AS sa opp driftsavtalen på Fisketorget.

Først nå har Bergen kommunen og Totalreform klart å bli enige om en avtale som gir Totalreform muligheten til å avslutte kontrakten med en gang. Avtalen ble godkjente og vedtatt av byrådet i dag. I utgangspunktet var oppsigelsestiden på 12 måneder.

Jeg har troen på at kommunen skal klare å gjøre Fisketorget populært igjen. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen

— Det har ikke vært gunstig for noen parter at dette har trukket ut. Men vi har hatt en del detaljer som er viktig å få på plass før vi kan godkjenne avtalen, blant annet har vi måtte se på avtaler Totalreform har inngått med andre aktører i forhold til driften, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Overtar 1.april

Bergen kommune vil overta driften av Torget fra 1. april. Kommunen overtar også de ansatte og trer inn i løpende leieavtaler og driftsavtaler.

— Vi overtar avtaler Totalreform har inngått, men vi står ikke ansvarlig for ting som har skjedd tidligere. Vi skal ikke drive inn penger, supplerer kommunaldirektør Robert Rastad og forteller at det har vært hans oppgave å finne frem til en minnelig løsning og unngå en rettslig prosess.

Ingen av dem legger skjul på at det har vært tøffe forhandlinger, men begge er enige om at tonen mellom partene har vært god.

— Det er ingen hemmelighet at Totalreform ikke har holdt sin del av avtalen. De har også hatt store utfordringer med å drifte Torget. Vi skal finne en bedre løsning, og jeg tror vi skal klarer å få det til, sier byrådslederen og legger til:

— Vi legger opp til at Torget skal drives i kommunal regi, enten ved at vi etablerer et selskap som kan drifte det, eller at det blir en avdeling i kommunen. Det er bystyret som til slutt må bestemme hvordan vi skal gjøre det.

En tøffere linje

— Men kommunen har jo forsøkt å drifte Torget tidligere uten hell?

— Det er alltid en utfordring å drifte Torget. Torget har en sterk posisjon i Bergen, selv om det alltid kan drives bedre. Når kommunen på ny overtar driften,skal vi kjøre en tøffere linje, blant annet overfor dem som leier plass på Torgflaten. Betaler de ikke, må de flytte ut. Akkurat det har vært et problem for Totalreform.

Byrådslederen forteller at kommunen nå vil hente inn råd fra blant annet sjømatnæringen og restaurantbransjen. Og ikke minst vil de se på sammensetningen av produkter inne i Mathallen.

— Vi må bygge videre på det man har og få til en god sammensetting. Vi må også se hvordan vi kan markedsføre Fisketorget bedre. Men det det ikke er tilstrekkelig tid til å gjøre store endringer i driften av Torget denne sesongen.

— Så snart som praktisk mulig, blir det også tatt grep for å sikre estetiske sider ved torgflaten, legger Smith-Sivertsen til.

Skal gjøre Fisketorget populært

Personlig tror ikke Smith-Sivertsen at det skal mye til før Fisketorget i Bergen gjør sjømathovedstaden stolt igjen.

— Men det er viktig å huske på at Torget ikke er hva det var. Mange bergensere har en forestilling om Torget som ikke er realistisk. Men jeg har troen på at kommunen skal klare å gjøre Fisketorget populært igjen.

Administrerende direktør i driftsselskapet Totalreform synes de har hatt en god prosess med Bergen kommune.

— Det har heller ikke vært misnøye hos noen av partene, sier Anders Bjerke.

Hvordan har det vært å drifte Torget og Mathallen?

— Det er ingen tvil om at det er en spesielle leietakergruppe å forholde seg til. De er mindre profesjonelle enn de leietakerne vi er vant til å jobbe med. Og så er det heller ingen hemmelighet at det har vært store tekniske utfordringer med bygget, sier Bjerke.

TØFFERE: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen forteller at Fisketorget heretter skal driftes i kommunal regi. - Jeg tror det er viktig at kommunen nå går inn for å få ting til på Torget, sier han.
Rune Nielsen