Avviser regjeringens påstander

Norge svarte aldri på Afghanistans brev om å endre returavtalen, fordi det ikke var skrevet på engelsk. - Feil at vi har avtale om å skrive engelsk, svarer afghansk ambassadør.