• MØTTE MOTSTAND: Prisvinner Kristoffer Egeberg i Dagbladet kan fortelle om en intens motstand fra norske myndigheter da han ville vite hva som hadde gått for seg da Forsvaret solgte ti militære fartøyer til en krigsherre i Nigeria. Her mottar han årets Skup-pris av Bernt Olufsen. I bakgrunnen ser vi BTs journalister Øyvind Lefdal Eidsvik og Hanne Louise Åkernes, som mottok diplom for saken om asylbarna. Også i denne saken motarbeidet myndig­hetene journalistenes sak. FOTO: MARTE CHRISTENSEN, SCANPIX

Vil gi bøter til offentlig forvaltning

Trenering, avvisning, løgner og offentlig gapestokk. Journalister møter stadig sterkere motstand fra offentlige myndigheter i jakten på innsyn.