Reduserer prisen med 16 millioner kroner

45 millioner kroner ble for drøyt.