• OMSTRIDT BELIGGENHET: Dette leilighetsbygget på Bønesstranden sto ferdig i fjor. Bygget ble stanset i 2008, etter at Fylkesmannen kom med innsigelse. Men etter at noen planlagte boder var fjernet, vedtok kommunen planen i 2010. I fjor ble en leilighet solgt for 9,5 millioner kroner. FOTO: Tor Høvik

Bygging i strandsonen fortsetter nesten som før

En lovendring i 2009 skulle gjøre utbyggingen av strandsonen langt strengere. Siden da har over 3500 nye bygninger dukket opp i 100-metersbeltet i Hordaland.