• (1/20)
    ALLE BILDER: ELIAS DAHLEN

Se katastrofeområdet fra luften

Slik ser Lærdal ut mandag.