Hver operasjon koster 23.000 kroner ekstra og oppbyggingen av et dagkirurgisk senter krever over 10 millioner kroner. I dag vedtok styret i Helse Vest å ta store deler av regningen.

Det regionale helseforetaket dekker åtte millioner av investeringene og er villig til å betale inntil fire millioner årlig for å sikre et minimum av kirurgisk virksomhet ved lokalsykehuset på Nordfjordeid.

Lokal ledelse

Samtidig presiserer styret at Nordfjord sjukehus må få stedlig ledelse som sørger for å samordne driften, sier styreleder Terje Vareberg til Bergens Tidende.

Vareberg er nyutnevnt styreleder og Nordfjordsjukehuset ble tatt som første sak.

— Betyr det at Nordfjord sjukehus får egen sykehusdirektør?

— Hva tittelen blir, går ikke vi inn på. Det får bli opp til Helse Førde. Vi har presisert behovet for lokal ledelse.

Sjukehusaksjonen i Nordfjord og kommunene i Nordfjord gjennom Nordfjordrådet har kjempet for å få til et dagkirurgisk senter på Nordfjord sjukehus. Løsningen som helseregionen stiller seg bak, er en minivariant med ca. 60 operasjonsdager i året og grå stær-operasjoner som sentralt område.

- Vil det være tilstrekkelig til å ha anestesileger på Nordfjordeid?

— Helse Førde må vurdere alle fagområder ut fra behov, ventetider og bemanning innenfor de ulike fagområdene i foretaket, ikke bare Nordfjordeid alene, sier Vareberg og legger til:

— Men veien blir til mens vi går. Det viktige nå er at partene lokalt viser hverandre gjensidig tillit og samarbeidsevne

- God modell

Helse Vest har fått i oppdrag av Helsedepartementet å gjøre Nordfjord sjukehus til en modell for fremtidens lokalsykehus.

- Er dette løsningen dere vil anbefale for andre lokalsykehus?

— Modellen vi legger opp til på Nordfjord omfatter mye mer enn spørsmålet om dagkirurgi eller ikke. Det er en modell som legger opp til tett samarbeid med kommunale helsetjenester. Den egner seg godt for gjenbruk ved andre lokalsykehus, sier Vareberg.

- Viktige avklaringer

Ordfører Afred Bjørlo i Eid er glad for dagens styrevedtak:

— Det er kommet på plass to viktige prinsipielle avklaringer. For det første at det skal være dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. For det annet at det skal etableres lokal ledelse. Det har skapt store frustrasjoner de siste årene å drive et lokalsjukehus med mange hundre ansatte gjennom en krevende omstillingsprosess uten lokal ledelse.

- Er det lille operasjonsprogrammet det legges opp til tilstrekkelig til å holde anestesilegene sysselsatt?

— Når Helse Vest er tydelig på at sjukehuset skal ha dagkirurgi, handler det om å utnytte ressursene og styrke kompetansen på sykehuset, blant annet for anestesi. Jeg tar det som en selvfølge at Helse Førde sørger for det.

- Er Nordfjordrådet nå i mål med sykehussaken?

— I mål er en aldri i politikken, men vi har i hvert fall en helt annen plattform for fremtiden, sier Bjørlo, som var til stede på dagens styremøte.