At KrF har lovet å stemme for en avtale om reklamefinansierte busskur, bysykler og offentlige toalett i bystyret, vekker sterke reaksjoner blant partiets egne.

— For KrF er det å holde det offentlige rom fri for kommersielt press en viktig verdi. I Bergen KrF har de tydeligvis solgt vekk denne verdien i byrådsforhandlingene, sier Torill Selsvold Nyborg, tidligere fylkesordfører og gruppeleder for KrF i fylkestinget.

På mandagens debattmøte på Litteraturhuset var hun en av flere som tok sterke ord i bruk for å uttrykke sin misnøye med byrådets holdning til byreklame. I byrådserklæringen, som bystyregruppen til KrF har stemt for, heter det at byrådet vil jobbe for en slik reklamefinansiering av bymøbler.

Biskopens tordenpreken

Også biskop Halvor Nordhaug kritiserte Bergen KrF på mandagens møte.

— En ting er Høyre og Frp. Og Venstre er liberalistiske, så fra dem kan man vente mye. Men at KrF i Bergen bystyre vil gå inn for dette, det må jeg si jeg er skuffet over. Jeg hadde ventet en annen verdibevissthet fra det holdet, sa en engasjert Nordhaug.

Han argumenterte både med kropps- og motepresset ungdommer utsettes for, men også at reklame er med å drive opp forbruket, som igjen truer miljøet.

Kristent menneskesyn

I høst vedtok fylkestinget - mot KrFs stemmer - å forhandle frem en avtale om reklame på leskur, Bybanen og busser. Avtalen skal også gjelde reklamefinansierte bysykler, toaletter og andre «bymøbler». Da må Bergen bystyre slutte seg til avtalen.

Kristian Helland, tidligere varaordfører i Bergen, var blant dem som kjempet imot byreklame da forslaget sist var oppe i bystyret i 2005. Nå sitter han i fylkestinget for KrF. Han er også kritisk til KrF i Bergen sin holdning.

— Jeg er overrasket over at de som i dag styrer i Bergen KrF ikke fastholder det standpunktet som vi hadde den gang, og kjempet hardt for, sier han.

Helland ser at busskurene trenger en opprustning, men sier at reklamesaken er et verdispørsmål.

— Med utgangspunkt i vårt kristne menneskesyn, mener jeg at vi må ta hensyn til barn og unge. Vi vet hvordan reklamepresset virker på de unge, sier Helland.

Snur ikke

KrFs gruppeleder i bystyret, Marita Moltu, sier at partiet er delt i denne saken.

— Men nå er det sånn at vi har forhandlet inn saker i byrådsplattformen som er viktige for oss, og da er det gi og ta. En av sakene der vi har gitt oss, er den om byreklame, sier Moltu.

— Både biskopen og mange av KrFs egne medlemmer er skuffet over dette?

— Det må de gjerne være. Men dette kommer ikke overraskende. Vi har inngått en samarbeidsavtale. Da må vi være lojale og stå på det.

— Så du utelukker muligheten for å snu i bystyret?

— Slik jeg ser det nå, er denne saken i stor grad avklart internt i partiet. Men vi vil jobbe for at vi får retningslinjer for hva slags reklame vi skal tillate, og at retusjerte bilder skal merkes, sier Moltu.

- Venstre verst

Oddny Miljeteig (SV) minner om at KrF snudde i 2005, og har fortsatt ikke helt gitt opp kampen mot byreklame. Likevel ser det mørkt ut for henne, så lenge også Venstre vil ha byreklame. De kan uansett sikre flertall sammen med Høyre og Frp.

— KrF er splittet, mens Venstre virkelig har solgt sjelen sin og latt liberalismen ta fullstendig over, hevder Miljeteig.

Bystyret vil trolig stemme over saken i sitt møte 19. februar.