Kjenner seg ikkje att i kritikken

Biskop Halvor Nordhaug ser ikkje nokon løysing på konflikten, som han skildrar som tragisk.