Tofte har med interesse fulgt debatten om barseltilbudet på Kvinneklinikken i Bergen, men ønsker ikke å sammenligne fødeavdelingen på Stord med KK.

KK har 5000 fødsler i året, på Stord tar de imot 500 barn. På KK flyttes kvinnene fra føden til barsel og eventuelt innom poliklinikken. På Stord er alt samlet i en avdeling.

Kunnskapssenteret har spurt fødende landet rundt om hvordan de opplevde oppholdet på føde— og barselavdeling. Her skårer Stord langt over landsgjennomsnittet, særlig for barsel.

Møter de samme

Seksjonslederen på Stord tror en av grunnene til gode tilbake-meldinger er at fødsel og barsel skjer på en og samme avdeling.

- Hos oss er det mye lettere å få til kontinuitet i omsorgen for fødekvinnene, siden de møter de samme jordmødre og barne-pleiere gjennom hele oppholdet, sier Isabel Solvang Tofte.

Avdelingen har ti oppholdsrom for de nybakte foreldrene. Fire er familierom. Resten er tomannsrom, men brukes så langt som råd som enmannsrom.

- Etterlyser kvinnene fellesskapet med flermannsrom på barsel?

- Etter at praksisen kom med å la barnet ligge inne med mor, tilstreber vi at de får være alene. Vi ser jo også at det styrker paret og farens rolle, når faren får være med hele veien. Det blir alltids tid til en prat på gangen eller i dagligstuen likevel, siden alt er så nært.

- I gårsdagens BT tar barnepleiere på KK til orde for å begrense visittene på sykehuset. Gjør dere det?

Får fødende fra Bergen

- Vi har to timer hviletid hver ettermiddag. Bortsett fra det planlegger kvinnene selv hva de skal ha av visitter, sier Tofte og legger til: - Men vi har jo sjekklister for hva kvinnene skal rekke over mens de er her. Hvis vi ser at besøkene tar overhånd, går vi individuelt inn og veileder.

- Enkelte kvinner i Bergen velger å reise til Voss for å føde. Er det noe i veien for at de kan dra til Stord?

- Vi tar imot en del fødende fra Austevoll, Os og Tysnes. Noen kommer også fra Bergen, særlig kvinner som opprinnelig er fra Stord. Vi hører til Helse Fonna og Haukeland til Helse Bergen, men vi sier ikke nei.

Tofte er fornøyd med at sykehuset skårer godt, men understreker samtidig at også Stord sjukehus har noe å lære av tallene. - Vi får bare gjennomsnittlig resultat for tilstrekkelig smertelindring under fødsel, det må vi se nærmere på. Vi kan ikke la de gode resultatene gå til hodet på oss.

MØTE MED BARNET: - Her møter kvinnene de samme pleierne og jordmødrene gjennom hele oppholdet, sier Isabel Solvang Tofte, seksjons-leder for føde, barsel og gynekologi på Stord sjukehus. Her sammen med et av 500 barn som årlig kommer til verden på sykehuset.
Eirik Dankel, Helse Fonna