Likevel er det de siste fire årene skrevet ut sovemedisiner til over 400.000 nordmenn årlig.

Den vanligste søvnsykdommen er insomni, der pasientene sliter med å sovne eller har mange og lange oppvåkninger om natten. I tillegg er funksjonen på dagtid redusert. Humørsvingninger, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer og trett— het er vanlige symptomer. Det er med andre ord ikke nok å ha kort søvnlengde for å få diagnosen insomni. Kort søvnlengde, men normal dagfunksjon, betyr at du er kortsover - ikke pasient med insomni.

Ligg ikke lenge våken

Ved kronisk insomni anbefales spesifikk kognitiv atferdsterapi. Behandlingen har svært god dokumentasjon fra en rekke studier, både i Norge og fra andre land. Den går i hovedsak ut på å begrense tiden i sengen til den tiden du faktisk sover. Unngå å ligge lenge våken i sengen, og følg en fastlagt døgnrytme.

Problemet har vært å få spredt kunnskap om behandlingen, og det er få leger og psykologer som behersker kognitiv atferdsterapi i forhold til insomni.

Les - og lær

En norsk undersøkelse viser at blant pasienter som brukte sovemedisiner, fikk under ti prosent tilbud om kognitiv atferdsterapi. En norsk selvhjelpsbok har vist seg å være effektiv. I en randomisert kontrollert undersøkelse sov pasienter med insomni langt bedre, og færre brukte sovemedisiner etter å ha lest boken sammenlignet med råd for søvnhygiene.