Ingen av foreldrene til Sindre har høyere utdannelse. Det gjør ham til en uvanlig student.

Sindre Narvestad er ikke som flertallet av sine medstudenter: Han kommer fra et hjem der foreldrene ikke har høyere utdannelse.