• I RETTEN: Marit Larsen med sin advokat Olav Lægreid. Larsen er datter av krigshelten Shetlands-Larsen og gikk til sak for å få klarlagt hvem som hadde eiendomsretten til farens medaljer. FOTO: Ørjan Deisz

Tapte slaget om Shetlands-Larsens medaljer

Datteren til Leif Andreas Larsen tapte striden om hvem som eier medaljer, diplomer og utmerkelser etter krigshelten. Hun anker dommen.