• HELDIGITAL: På Knappskog skule foregår all undervisning på skjerm. – Jeg har ikke sett forskning som viser at det gir bedre læringsutbytte, bare høyere engasjement, i hvert fall i starten med nytt nettbrett, sier skoleforsker Øystein Gilje. FOTO: Hanna Kristin Hjardar

Læring på papir fortsatt foretrukket

Det er foreløpig lite som tyder på at barn lærer mer på skjerm.