Nasjonalpark på Vidda repareres

Statkraft starter i dag et stort prosjekt for å bringe gyteområdene og utløpsosen i Bjornesfjorden tilbake til naturlig tilstand.