SV i strid med seg sjølv om vegane i Hardanger

Fråsegner som kunne tolkast som positive til Hardangerbrua, har skaffa mange folk i Sosialistisk Venstreparti ekstraarbeid dei siste dagane.