80 ledige sykehjemsplasser i Bergen

I Bergen står det til enhver tid nærmere 80 ledige sykehjemsplasser. - Det er uakseptabelt, sier byråd Helen Fløisand.