Lager slalomløype av kloakk

Et australsk skisenter gjenvinner kloakk til snø så ren at den kan spises. Snøen brukes i slalomløypene.