Galtung Døsvig i hyttestrid

Politikarane i forvaltningsstyret i Kvinnherad er i harnisk over at Fylkesmannen har godkjent ei hyttesak for bergensaren Knut Galtung Døsvig som dei sjølve har avvist to gonger.