Tredobler vakten for å hindre smitte

Tollvesenet i Bergen tredobler vakten for å kontrollere at ingen reisende fra England har med seg kjøtt og kjøttvarer inn i Norge.