Historisk underskudd ved Haraldsplass

Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass ligger an til et underskudd på 26 millioner kroner i år. Spareforslaget rammer den ortopediske sengeposten.