Aukar busstaksten - igjen

Bussbillettane stig att frå oktober. Den fjerde takstauken på to år. Politikarane i samferdsleutvalet har ikkje ein einaste idé om korleis dette kan hindrast.