Hele bygden mistet fastlege

I 14 år har kommunelege Bjørn Norin fungert som fastlege for flere hundre pasienter fra tettstedet Viksdalen i Gaular i Sogn og Fjordane. Men da brevet fra Rikstrygdeverket kom, fant han ingen av dem på listen sin.