Liten av vekst - store mål

Medfødde handikap gjer at han aldri kan bli storvokst. Men Vegard Djuvsland (18) har sett seg høge mål i livet.