- Tok speleprovisjonen sjølv

Bustyret meiner at rikstotokongen Thor Solheim sette store inntekter frå hestespel inn på sin eigen private konto.