Muslimsk trossamfunn får kjeft for medgift

Trossamfunnet «Det islamske kultursenter» i Bergen får påtale av Fylkesmannen for å bruke egenproduserte vigselsattester der medgift for bruden inngår som et punkt.