Bergenserne får 200 millioner

Opposisjonspartiene i bystyret mener kommunen må betale tilbake det som er innkrevd for mye i vann- og kloakkavgift.