Cand.forteller Hege

Det var en gang - sier Hege Aalberg Merakerås. Hun sitter på kne i rommet der rektor på Hellen skole en gang hadde stuen sin. Og hun er utdannet forteller.