Får kloakkgebyr tilbake

Et flertall i bystyret vil gå inn for å betale tilbake det bergenserne har betalt for mye i vann- og avløpsgebyr.