Påklager møte

Fylkesformann Sigrun Sangolt Natås påklager i et brev til partiformann Carl I. Hagen innkallingen av det ekstraordinære styremøtet i fylkespartiet. Hun skriver i brevet til partiformannen at arbeidsutvalget, som hun selv er medlem av, innkalte til møtet uten at hun selv visste at det var avholdt møte i arbeidsutvalget.