Garanterer for skoler og barnehager

Aldershjem og fådelte skoler skal ikke nedlegges. Barnetallet fryses i barnehagene. Det garanterer regnbuekoalisjonen skriftlig.